PODĚKOVÁNÍ RADKU HLOUŠKOVI.

Po více než pěti letech se rozhodl v našem klubu ukončit svou činnost Radek Hloušek. Osobnost, která svým zaujetím a elánem zanechala v oddíle velkou a nesmazatelnou stopu
a člověk, který svým profesionálním přístupem inspiroval mnoho trenérů, rodičů a hráčů.

 

Radek začínal v klubu jako nadšený tatínek, kterého florbal a prostředí dětského kolektivu natolik pohltilo, že se svojí typickou houževnatostí a chutí učit se novým věcem a vzdělávat se stal hlavním trenérem kategorie a později také sportovním manažerem nevýkonnostních kategorií. Florbal spojil s velkým množstvím volnočasových aktivit a florbalových projektů, kterými oslovil mnoho dětí, rodičů a trenérů ve svém okolí. Nejvýznamnějším Radkovo projektem je založení a budování Karlovarské florbalové akademie, která je zaměřena na individuální všestranný a specializovaný rozvoj mladého sportovce. Nezapomenutelné jsou Radkem zorganizované společné akce s rodiči, dětmi a trenéry na zámku Nečtiny, vojenské přežití, cyklovýlety, zimní hry v přírodě a neligové turnaje, na kterých vždy originálně propojil florbal a zábavu. Velmi významně se zasadil o prohloubení spolupráce s kluby v regionu a realizaci doprovodného programu na zápasech I. ligy mužů,“ jedním dechem vzpomíná předseda oddílu František Truhlář.

 

Závěrem je na místě Radkovi poděkovat, popřát hodně štěstí a neúnavně pokračovat ve sportovních a volnočasových aktivitách, kterými oslovíme co nejvíce dětí, rodičů a dalších příznivců našeho klubu.      

 

      

 

      

PODĚKOVÁNÍ RADKU HLOUŠKOVI.

Partneři