KODEXY

 

HRÁČ
SLUŠNOST: Vždy zdraví. Fandí slušně.
DOCHVILNOST: Chodí včas na trénink.
VYCHOVANOST: Nenechává po sobě nepořádek.
FAIR-PLAY: Hraje a chová se dle pravidel fair-play.
POKORA: Nepokřikuje na rozhodčí.
ETIKA: Vždy slušně reprezentuje klub, sebe a svou rodinu.
DRESSCODE: Na tréninky a klubové akce v klubovém oblečení.
DŮSLEDNOST: Podporuje a jde vzorem mladším.
ŽIVOTOSPRÁVA: Věnuje pozornost stravě a odpočinku.
 

TRENÉR
DOCHVILNOST: Chodí včas na tréninky.
PŘIPRAVENOST: Každý trénink je dopředu připravený.
VZOR: Jde vzorem všem svěřencům.
VZDĚLÁVÁNÍ: Zajímá se o prospěch svých svěřenců.
DRESSCODE: Na tréninky a jiné klubové akce chodí v klubovém oblečení.
ŽIVOTOSPRÁVA: Věnuje pozornost stravě a odpočinku svých hráčů.
DŮSLEDNOST: Trenér vyžaduje po hráčích i rodičích dodržování kodexu.
PRAVIDLA: Chová se a jedná dle pravidel Českého florbalu a fair-play.

 

RODIČ / FANOUŠEK
SLUŠNOST: Vždy zdraví. Fandí slušně a nepokřikuje na hráče, ani na rozhodčí
TRPĚLIVOST: Nepokřikuje na své ani ostatní děti, rozhodčí.
UZNÁNÍ: Ocení akce domácích i hostí.
VÝCHOVA: Nenechává po sobě v hale nepořádek.
DŮVĚRA: Důvěřuje trenérům.
NÁVYK: Vede děti ke správným stravovacím návykům a dbá kvalitní spánku denně.
FAIR-PLAY: Fandí a chová se dle pravidel fair-play.
 

Partneři