MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO NAŠE DĚTI SE ODEHRÁLA MINULÝ VÍKEND

Minulý víkend se odehrála mimořádná akce pro naše děti. Celou Vám ji přiblíží náš vojenský zpravodaj, desátník L. Grundler, který byl po celou dobu na místě.

Přesně toto jsou akce, kterými se odlišujeme od jiných sportovních klubů v Karlovarském kraji. Ve spolupráci se Střediskem obsluhy výcvikového zařízení ve vojenském újezdu Hradiště jsme pro děti připravili MVC (Mimořádné Vojenské Cvičení). Povolávací rozkaz obdržel každý z kadetů spolu s několika informacemi ve speciální obálce. Celá akce se uskutečnila v jedinečném prostředí běžnému občanu nepřístupného vojenského prostoru ve dvou víkendových dnech.

V sobotu (28.4.2018) odpoledne narukovalo 55 dětí a 16 dospělých, zatímco veškeré mobily a tablety povinně nechali doma.

Po příjezdu se všichni seznámili se základy vojenských rozkazů, nastoupili do formací a nedílnou součástí byla i povinná lékařská prohlídka, za jejíž úspěšné absolvování kadeti obdrželi sladkou pozornost. Po ubytování byly děti rozděleny do bojových čet, obdrželi hodnost vojína a v četách si zvolily velitele. Společně si pak všichni vymysleli název čety a bojový pokřik. Před večeří nás ještě čekala rozcvička ve formě různých štafet. Jakmile se začalo stmívat, rozdělali jsme oheň a k večeři jsme připravili špekáčky i další laskominy na ohni. Po setmění čekala čety noční bojová hra přímo v bitevním poli, kde nasbíraly indicie, které dešifrovaly pomocí speciální tajné tabulky.

Večerkou to však pro některé neposlušné vojíny neskončilo. Ti, kteří byli nad ránem při činu polapeni samotným majorem, byli podrobeni nočnímu cvičení, po kterém pak konečně spinkali jako nemluvňátka.

Vzhledem k tomu, že naši vojáci jsou z klubu a florbalových kempů zvyklí na tvrdé podmínky, tak nedělní ranní budíček nebyl ani potřeba. Kohout sice zakokrhal a trubka zatroubila, ale většina nezdolných vojínů již byla od brzkých ranních hodin vzhůru. Po ranním výběhu za slunečního svitu a rozcvičce si každý dal vydatnou snídani a nafasoval potřebné občerstvení pro přežití v nehostinné krajině plné profesionálních vojáků a techniky. Po úklidu pokojů pak následoval branný závod. Každý voják byl povýšen na desátníka a po četách všichni vyrazili do boje.

Na prvním okruhu, který měřil 3 km, byla připravena různá stanoviště: maskování od členů dělostřeleckého pluku, uhašení cíle s dopomocí profesionálního vojenské hasičské jednotky, pistolový střelecký trenažer, extrémní překážkový běh, střelba na „běžící cíl“ vzduchovkou, hledání min, kamufláž a plížení, záchrana raněného, hod granátem, stavba bunkru, rozdělání ohně a školení o přežití v přírodě.

Poté nás čekal 4 km pochod na pěchotní střelnici, při kterém byl závěrečný kilometr ještě ztížen o přenášení zátěže ve formě dřevěné klády, které dokonale prověřilo soudržnost a kooperaci celé čety.

Na vrcholu nás čekal vytoužený oběd slepičí vývar a doupovský guláš. Největším překvapením byl příjezd samohybné kanónové houfnice vz. 77 DANA, se kterým se všichni vyfotili a za asistence profesionální posádky si prohlédli celý interiér a vyptali se na všechny zajímavosti.

Závěrem celého cvičení každý obdržel od velitele certifikát za splnění cvičení a pozornosti od Armády ČR.

Obrovské poděkování patří majoru Ing. Martinu Kunovi ze Střediska obsluhy výcvikového zařízení Hradiště za spolupráci při organizaci projektu. Poděkování pak také neodmyslitelně patří strůjci celé této myšlenky Petru Holečkovi a panu Dvořákovi za výtečný oběd. Nesmíme zapomenout na velké poděkování přítomným trenérům, kteří společně se svými něžnými polovičkami investovali svůj volný víkend pro radost a neopakovatelné zážitky našich nejmenších.

FOTKY NALEZNETE NA NAŠEM FLICKRU ZDE

LUKÁŠ GRUNDLER

 

 

Děti s kanónovou houfnicí vz. 77 DANA (oříznuto pro potřeby redakce)

MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO NAŠE DĚTI  SE ODEHRÁLA MINULÝ VÍKEND

Partneři